443

ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

คอร์สเรียนทั้งหมด

Graphic design

สู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop, Illustrator, Indesign หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

อ่านต่อ
Web design

เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ สำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบ

อ่านต่อ
Programming

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนภาษา PHP Java C++ C# ASP รวมฟังก์ชั่นพื้นต่าง ๆ ที่ควรทราบเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การเป็น Programming ในขั้นสูงต่อไป

อ่านต่อ
3D Animation

สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood ออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมโปรแกรมยอดนิยมสำหรับธุรกิจภาพยนตร์ทั้งใน และต่างประเทศ เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดแสง ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในเชิงภาพยนตร์ Amination เพื่อนำไปใช้งานจริง ในงานโฆษณา และภาพยนตร์ต่าง ๆ

อ่านต่อ
Game & Mobile App

การพัฒนาเกม 3 มิติ สู่ Platform ต่างๆ PC, Mac, Xbox, Playstation, Web, iOS, Android ด้วย Unity ซึ่งนับเป็น Game Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และกลุ่มคอร์ส การสร้าง Mobile Application บน Platform iOS และ Android

อ่านต่อ
Microsoft Office

หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA)

อ่านต่อ
Architecture

ออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design ทั้งกระบวนการ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ

อ่านต่อ
Corporate Training

หลักสูตรต่างๆที่องค์กรจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การบริหารความเสี่ยง และ ทัศนคติในงานบริการ รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจแก่องค์กรด้วย

อ่านต่อ
Online Marketing

รวบรวมเนื้อหาการเรียนด้าน Online Marketing ไว้ที่นี่
ไม่ว่าจะเป็น การทำโฆษณาบน Facebook, google Ads, LINEOA ETC.

อ่านต่อ

ทำไมต้องเรียนที่ Z.com School by Netdesign

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง

มั่นใจในคุณภาพด้วยประสบการณ์ยาวนาน 20 ปี

บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองและเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้จริง

สามารถเรียนทวนซ้ำได้ฟรีตลอด 1 ปี ทุกสาขา

เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัทที่ส่งพนักงานมาอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อทีมงาน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

เลือกประเทศที่คุณต้องการ