443

ค้นหาคอร์สเรียน

ค้นหา

คอร์สเรียนทั้งหมด

Graphic design

สู่เส้นทางกราฟิกด้วย Photoshop, Illustrator, Indesign หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

อ่านต่อ
Web design

เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ สำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบ

อ่านต่อ
Programming

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนภาษา PHP Java C++ C# ASP รวมฟังก์ชั่นพื้นต่าง ๆ ที่ควรทราบเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การเป็น Programming ในขั้นสูงต่อไป

อ่านต่อ
3D Animation

สร้าง Animation 3 มิติ และเทคนิคพิเศษระดับ Hollywood ออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมโปรแกรมยอดนิยมสำหรับธุรกิจภาพยนตร์ทั้งใน และต่างประเทศ เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดแสง ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในเชิงภาพยนตร์ Amination เพื่อนำไปใช้งานจริง ในงานโฆษณา และภาพยนตร์ต่าง ๆ

อ่านต่อ
Game & Mobile App

การพัฒนาเกม 3 มิติ สู่ Platform ต่างๆ PC, Mac, Xbox, Playstation, Web, iOS, Android ด้วย Unity ซึ่งนับเป็น Game Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน และกลุ่มคอร์ส การสร้าง Mobile Application บน Platform iOS และ Android

อ่านต่อ
Microsoft Office

หลักสูตรนี้จะมีเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการใช้งานขั้นสูงในด้านต่าง ๆ ฟังก์ชัน แผนภูมิ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างฟอร์ม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม Excel ด้วยภาษา Visual Basic for Application (VBA)

อ่านต่อ
Architecture

ออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture, Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design ทั้งกระบวนการ ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ

อ่านต่อ
Corporate Training

หลักสูตรต่างๆที่องค์กรจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การบริหารความเสี่ยง และ ทัศนคติในงานบริการ รวมไปถึงหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจแก่องค์กรด้วย

อ่านต่อ

ทำไมต้องเรียนที่ Z.com School by Netdesign

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง

มั่นใจในคุณภาพด้วยประสบการณ์ยาวนาน 20 ปี

บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองและเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้จริง

สามารถเรียนทวนซ้ำได้ฟรีตลอด 1 ปี ทุกสาขา

เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

บริษัทที่ส่งพนักงานมาอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

ส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อทีมงาน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

เลือกประเทศที่คุณต้องการ